Biz Kimiz?HedeflerimizÜye Olmak

Ulusal Gönüllülük Komitesi

Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK), gönüllülüğün tanınması, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını destekleyen stratejik bir danışma organıdır. 2013 Yılı Mayıs ayında kurulmuştur.

Gönüllülüğün tanınması gibi ortak bir amaç doğrultusunda gönüllülük alanındaki aktörleri bir araya getirerek, işbirliğini desteklemeyi ilke edinmiş bir organdır.

Her yıl komite üyeleri arasındaki STK yöneticileri tarafından Genel Sekreterlik belirlenir ve daimi hedef ile amaçlar doğrultusunda çalışmalar sürdürülür.

Biz Kimiz? izlemek için fotoğrafa tıklayın…

Ulusal Gönüllülük Komitesi aşağıdaki hedeflere ulaşmak için çalışır :

  • Toplumun her kesiminde gönüllü katılımın arttırılmasına ve gönüllülüğün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.
  • Gönüllülüğü destekleyecek politikaların oluşturulmasına ve yasal çerçevenin iyileştirilmesine katkı sağlamak.
  • Gönüllülüğe ilişkin görünürlüğün, toplumsal farkındalığın ve desteğin arttırılmasına katkı sağlamak.
  • Gönüllülerin çalışma koşullarının, gönüllülerin hakları doğrultusunda iyileştirilmesine katkı sağlamak.
  • Gönüllülük alanında faaliyet gösteren aktörlerin gönüllülerle çalışma kapasitelerinin arttırılmasına katkı sağlamak.
  • Gönüllülük alanında sektörler arası iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
  • Gönüllülük alanında veri toplanmasını, araştırma yapılmasını, yayın hazırlanmasını ve bu amaç doğrultusunda farklı paydaşların işbirliği yapmasını teşvik etmek.

Ulusal Gönüllülük Komitesi Üyesi Olmak…

Gönüllülük ve gönüllü eylem, sivil toplumun önemli bir parçası olup, barış ve sürdürülebilir kalkınma, homojen toplumlar ve sosyal adalet konularına önemli katkılarda bulunmaktadır. Gönüllülük, bir bütün olarak toplumun bireylerine kendi hayatlarını ve ülkelerinin geleceğini etkileme imkanı sunan bir araçtır.

Gönüllülüğün gelişimi için, toplumdaki tüm sektör paydaşlarının etkili işbirliği gerekmektedir. Ortak çabalar sayesinde gönüllülük için elverişli ortam sağlanabilir.

Komitemiz üyesi olan sizleri burada tanıştırdığımız Dernek, Vakıf ve kuruluşlar ile bireysel üyelerimiz, paydaşlar ile işbirliği içinde bir Ulusal Gönüllülük Komitesi kurmak ve bu komitenin oluşturulması yolu ile birbirlerinin görev ve yetkilerine saygı duyarak, açıkça tanımlanmış amaç ve hedefleri ile Türkiye’de gönüllülüğü teşvik edici ortak bir amaca yönelik çalışma niyetinde olduklarını taahhüt ederler.

Üyelerimizi görmek için tıklayınız.