Dünya Gönüllüler Günü’nde, 32 Üyesi bulunan Ulusal Gönüllülük Komitesi “Gönüllülergüçlü toplumlar inşa ediyor.”  mesajıyla17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi için  birarada duruyor ve “Gönüllüysen Renk Ver” çağrısını kamuoyu ile paylaştı.

Dünya Gönüllüler Günü,Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) koordinasyonunda 1985’ten bu yana her yıl5 Aralık’ta 136 ülkede kutlanıyor. Ulusal Gönüllülük Komitesi’nin de her yıl geniş gönüllükatılımıyla kutladığı Dünya Gönüllüler Günü’nün bu yılki UNV teması ise  “Gönüllüler Güçlü Toplumlar İnşa Ediyor””.

Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK), 2013 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Gönüllüleri Türkiye Ofisi (UNV) girişimleri ile gönüllülüğün tanınmasını, güçlendirilmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemek amacıyla kurulmuş olan stratejik bir danışma organıdır. Bu yapı, aralarında gençlik, çevre, eğitim, sağlık ve kalkınma gibi farklı alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, sosyal girişimciler, özel sektör kuruluşları ve BM temsilcilerinden oluşan 22 kurucu üye ve 32 nihai üyeden oluşur. Danışma organının temel amaçları arasında; Türkiye’de gönüllülüğün yaygınlaştırılması, gönüllülük mevzuatının gözden geçirilmesi, kurumların gönüllülerle çalışma kapasitelerinin artırılması, gönüllü bireylerin haklarının iyileştirilmesi, sektörler arası iş birliğinin güçlendirilmesi, alanda veri toplanması ve araştırmaların teşvik edilmesi yer almaktadır.

UGK Üyeleri, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içinKüresel Hedefleri 2030’a kadar yerine getirmede ülke STK’ları olarak birliktehareket etmenin önemini vurguluyor. Üyeler, ulusal gönüllülük ruhunu bulmayı veortaya çıkan bu ruhu güçlendirerek dünya gönüllüleri kazanmayı amaçlıyor. Busebeple  “Gönüllüysen Renk Ver !” çağrılarını kamuoyu ile paylaştılar.

Dünya Gönüllüler Günü’nde; gönüllülüğün tanıtılması, yaygınlaştırılması, desteklenmesi, teşvik edilmesi ve böylece; bireyleri, yaşadıkları topluma karşı daha sorumlu olmaya, bir arada hareket etmeye ve gönüllü olmaya yönlendirmek için; bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı, gönüllü çalışmaların teşvik ve takdir edildiği çeşitli etkinlikler ve kutlamalar yapılmaktadır.

Sen de “Gönüllüysen Renk Ver !”