AB EGM
Türkiye Ulusal Ajansı
Uluslararası boyutta daha etkin olmak, Öğrenmek, keşfetmek ve hedeflerini gerçekleştirmek, kişisel ve sosyal becerilerini işbirliği içerisinde geliştirmek, yeni kültürler tanırken kendi kültürünü tanıtmak, alanında...
Daha Fazlası
AÇEV
Anne Çocuk Eğitim Vakfı
Erken yaş dönemi çocuğun en hızlı geliştiği ve öğrendiği bir dönem. Bu nedenle biz de AÇEV olarak her çocuğu erken yaşlardan başlayarak potansiyelinin en üst seviyesine erişmesi için eğitim yoluyla...
Daha Fazlası
AYDER
Alternatif Yaşam Derneği
Alternatif Yaşam Derneği, Türkiye’deki engellilere ve bütün dezavantajlı gruplara yönelik “Engellilik” olgusuna alternatif çözümler öneren, yenilikçi ve sürdürülebilir projeler üreterek, “Engelsiz Türkiye”ye doğru giden...
Web Sitesi
BKD
Bilim Kahramanları Derneği
Bilimsel üretim süreçlerini ve bilim insanlarını desteklemek, Çocuk ve gençlerin, 21. yüzyıl becerilerine sahip, üretken ve duyarlı dünya vatandaşları olarak yetişmelerine katkı sağlamak, Toplumun yaşam kalitesini...
Web Sitesi
C@RMA
Care Move Act
Biz, başkalarını önemseyen ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek isteyen bireylerin var olduğuna inanıyoruz. Biz de onlardan biriyiz. Bir yanda, gönüllü olmak için doğru fırsatı nerede bulacağını bilmeyen...
Web Sitesi
GENÇTUR
Gençtur
GENÇTUR, amacı gençlerin bireysel, sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olacak her türlü etkinliğe en uygun koşullarda katılmaları için olanaklar geliştirmek, var olan olanaklara en hızlı şekilde ulaşmalarını...
Web Sitesi
GSM
Gençlik Servisleri Merkezi
GSM-Gençlik Servisleri Merkezi, gençlerin bireysel, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak ve toplumsal ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını desteklemek amacıyla 1985 yılında Ankara’da kuruldu...
Web Sitesi
HABİTAT
Habitat Derneği
Habitat Derneği (Habitat) sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Gençlerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamasını hedefleyen Habitat, 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma...
Web Sitesi
IBC
Uluslararası Mavi Hilal
Geniş ve dinamik bir STK olan Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı (IBC), felaket ve sıkıntı yaşayan insanların, özellikle de dünya nüfusunun en dezavantajlı kesiminin hayatlarını iyileştirmeye katkıda...
Web Sitesi
İHTİYAÇ HARİTASI
İhtiyaç Haritası
İhtiyaç Haritası, 7 Ekim 2015 tarihinde UNDP’nin (Euroasia and CIS Bölgesel Ofisi) Sosyal Fayda Zirvesi’nde ilk olarak lanse edilen ve sonrasında kullanıma açılan, ihtiyaç sahipleri ve destekçileri online platform üzerinde...
Web Sitesi
ILA
INT Labour Assocation
Mision: By carrying out training, research and consultation activities, to be a pioneer institution on developing national and international policy for solving problems on work and employment in the light of...
Web Sitesi
KAÇUV
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, 2000 yılında çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu. Vakfın temel amaçları arasında; maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski...
Web Sitesi
KİFDER
Kistik Fibrozis Derneği
Kifder, 27 Şubat 2012’de, Kistik Fibrozis hasta ve hasta yakınlarının bir araya gelerek kurduğu bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek olarak amacımız, yaşam süresini kısaltan ve yaşam kalitesini etkileyen kalıtsal bir hastalık...
Web Sitesi
MAG
Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı
Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG), yerel örgütlenmenin gerekliliği inancıyla, sayısız can kaybı ve ekonomik kayıplara neden olan 1999 Marmara Depreminin ardından, 2000 yılında kuruldu. Afetlere hazırlanmanın ve...
Web Sitesi
ÖÖT
Özel Olimpiyatlar Türkiye
Biz, 1982 yılından beri özel eğitim gereksinimi olan bireyleri (zihinsel engelli bireyler) toplumla bütünleştirmek, hayata daha çok dahil etmek için çalışan bir derneğiz. Tüm dünyada 170’den fazla ülkede...
Web sitesi
ÖSGD
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD), şirketler için Kurumsal Gönüllülük Programları geliştirilmesi, çalışanların gönüllü olarak bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri projelerin kurgulanması, kurumsal...
Web Sitesi
SİM
Sosyal İnovasyon Merkezi
Sosyal İnovasyon Merkezi (SİM)’in temel amacı karşılanmamış toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmektir. Geliştirdiği, uyguladığı veya desteklediği yenilikçi fikir ve projeler ile insan, toplum ve gezegene...
Web Sitesi
TEGV
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın varoluş nedeni, devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmaktır. TEGV’in amacı; İlköğretim çağı çocuklarımızın Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine bağlı...
Web Sitesi
TEMA
TEMA Vakfı
TEMA Vakfı olarak hedefimiz,öncelikle ulusumuza, onun temsilcilerine, siyasal partilere ve hükümetlere, resmi ve özel kuruluşlara, eğitim kurumlarına, basın yayın organlarına, toprak erozyonunun nedenlerini, vahim...
Web Sitesi
TKSSD
KSS Türkiye
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği 2005 yılında özel sektör, sivil toplum, kamu ve akademik dünyanın önde gelen sosyal sorumluluk gönüllerinin katılımı ile kurulmuştur. Türkiye’de kurumsal sosyal...
Web Sitesi
TOG
Toplum Gönüllüleri Vakfı
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Aralık 2002’de kuruldu. Vakıf, gençlerin gönüllü olarak sosyal sorumluluk çalışmalarına katılmasını sağlayarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Böylece gençlerin gönüllülük...
Web Sitesi
Deniz Temiz Derneği / TURMEPA
Deniz Temiz Derneği / TURMEPA
DenizTemiz Derneği/TURMEPA olarak 8 Nisan 1994 tarihinde kuruldu. Deniz ve kıyılarımızın korunmasını ulusal bir öncelik haline getirerek, gelecek nesillere, kalkınmada sürdürülebilirlik hedefine ulaşmış, yaşanabilir ...
Web Sitesi
TÜSEV
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
TÜSEV 1993 yılında aralarında Türkiye’nin önde gelen vakıf ve derneklerinin bulunduğu 23 sivil toplum kuruluşu tarafından üçüncü sektörün yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla kurulmuştur...
Web Sitesi
UNV
The Unıted Natıons Volunteers
UNV is based in Bonn, Germany. UNV has a staff of around 150 at headquarters, and almost 7,000 volunteers deployed in the field. Four Regional Offices in Bangkok, Dakar, Nairobi and Panama City develop...
Web Sitesi