AÇEV – Anne Çocuk Eğitim Vakfı – http://www.acev.org/

İyi bir geleceği hazırlamaya erken çocukluk çağında başlıyor ve güvenilir yarınlar için çalışıyoruz…

Erken yaş dönemi çocuğun en hızlı geliştiği ve öğrendiği bir dönem. Bu nedenle biz de AÇEV olarak her çocuğu erken yaşlardan başlayarak potansiyelinin en üst seviyesine erişmesi için eğitim yoluyla desteklemeyi hedefliyoruz.1993 yılında kuruluşumuzdan bu yana, ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine yönelik tüm eğitimlerimizi iyi ve sağlıklı bir “erken çocukluk dönemi” geçirilmesi, daha gelişmiş bir toplum yaratılması ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla gerçekleştiriyoruz.

Eğitim ve destek çalışmalarımızla toplumun yapı taşlarını güçlendiriyoruz.

Hedef kitlemizdeki ihtiyacı araştırmalarla saptayıp bu ihtiyaca cevap verecek programları geliştiriyor, bunları işbirlikleri ile uyguluyor ve uygulamaları değerlendirerek politikaların gelişmesine katkıda bulunuyoruz.Yüz yüze uzun süreli eğitim programlarımızın yanı sıra bilinçlendirmeye yönelik kısa süreli eğitim programları da uyguluyoruz. Daha geniş kitlelere yayınlarımız, araştırmalarımız ve uzaktan eğitim modellerimizle ulaşmaya çalışıyoruz. Kendi alanımızda farkındalık yaratmaya yönelik kampanyalar ve politikaları etkileme amaçlı lobi faaliyetleri yürütüyoruz. Bu çalışmalarla nihai hedefimiz çocukların gelişimlerine katkıda bulunmak, mutlu, hoşgörülü ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine destek olmak.Daha yaygın bir alana ve böylece daha çok kişiye ulaşabilmek amacıyla televizyon için eğitim programları hazırlıyor, ihtiyacı olan her kesime daha çabuk ulaşarak destek vermek amacıyla yeni eğitim modelleri üzerinde çalışıyoruz. Teknolojinin sağladığı olanakları eğitimlerimize taşıyor, bilgisayar tabanlı eğitim programları geliştiriyoruz.

Uzman kadromuz, farklı yetkinliklerimiz ve 20 yıllık deneyimimizle ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteriyoruz.

Erken Çocukluk ve Aile Eğitimleri, Yetişkin Okuma Yazma ve Kadın Destek Eğitimleri, Kırsal Eğitim, Kadını Güçlendirme, Engelli Hakları, Toplumsal Cinsiyet, Çocuk Koruma gibi alanlarda uzmanlık geliştirmiş ve bu kapsamda Program Geliştirme, Eğitici Eğitimi, İzleme Değerlendirme, Bilinçlendirme, Savunu konularında yetkinlik ve deneyim kazanmış bulunuyoruz. Oluşturduğumuz ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle bugün Türkiye’de 81 ilde ve ağırlıklı olarak Avrupa ve Orta Doğu’da olmak üzere 12 farklı ülkede varlık gösteriyoruz.